Aktywna tablica 2021

przez Redakcja

Zdobądź środki na sprzęt IT w Aktywnej Tablicy!

Program Aktywna tablica umożliwia szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym zakup urządzeń do prowadzenia zajęć zdalnych, takich jak laptopy, np. MacBook Air, MacBook Pro; słuchawki, np. Beats, AirPods; tablety graficzne, np. iPad, iPad Air, iPad Pro, a także dodatkowo mikrofon, statyw, kamerę internetową.

Poznaj szczegóły programu: kto może ubiegać się o środki, o jaką kwotę można wnioskować, ile powinien wynieść wkład własny, zobacz szczegółowy harmonogram składania wniosków i przyznania dofinansowania oraz rekomendowane zestawy i pakiety, by starać się o środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Twojej szkoły.

ben-mullins-je240KkJIuA-unsplash

Podstawowe informacje dotyczące Programu Aktywna Tablica 2021

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 • dofinansowanie w wysokości 17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)
 • program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i 20% wkładu własnego organów prowadzących szkołę
 • za wkład własny uznaje się również zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych służących za pomoce dydaktyczne, które placówka kupiła nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie
 • Do 4 września - termin składania wniosków dla szkół
 • Do 14 - września termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły
 • Do 28 września - termin rozpatrywania przez powołane do tego zespoły wniosków w celu kwalifikacji
 • do 31 października - termin przekazania środków

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” :

 • Punkt 5.2
  w latach 2021–2024:
  a) pomocy dydaktycznych:
  – notatników brajlowskich,
  – linijek brajlowskich,
  – innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
  b) komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funk-cjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.
 • Punkt 6.2
  w latach 2021–2024:
  a) pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
  – psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  – procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  – dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmen-tative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, pora-żeniami,
  – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  – dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
  b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK,
  c) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydak-tycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z Programu Aktywna Tablica 2021, skontaktujcie się z nami. Pomożemy w dobraniu pakietu sprzętowego i wypełnieniu wniosków. Każdej szkole będącej beneficjentem Programu oferujemy szkolenia dla nauczycieli.

Ułatwienia dla wszystkich uczniów.

iMac jest projektowany od podstaw w taki sposób, aby każdy uczeń́ mógł z jego pomocą̨ tworzyć́ fantastyczne rzeczy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby z wadami wzroku bądź́ słuchu, trudnościami w nauce lub ograniczonymi zdolnościami motorycznymi robiły to, co lubią̨. Uczniowie mogą̨ montować́ filmy bez użycia myszy czy gładzika, tworzyć́ prezentacje, nie widząc ekranu, a nawet czytać́ polecenia do kolejnych zadań́ przy użyciu samego kursora.

Każdy z naszych sprzętów zapewnia wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Szereg wbudowanych rozwiązań od razu na starcie pozwala na szybszą i przyjemną prace.

Wsparcie szkół podstawowych, 
dla dzieci niewidomych

Dotyczy:
– dofinanwsowania w wysokości 43 750 zł (35 000 zł z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)
– szkół podstawowych dla dzieci niewidomych

Współpraca z komputerami Mac

Każdy iMac oferuje ułatwienia dostępu, które pomagają uczniom o szczególnych potrzebach w intuicyjnym wykorzystywaniu całego potencjału systemu operacyjnego macOS. Takie rozwiązania, jak zaawansowany czytnik ekranu, FaceTime i audiodeskrypcja, czynią z Maca wartościowego sprzymierzeńca każdego ucznia. Dowiedz się więcej o dostępności:

Ochrona uczniów i prywatność danych

Każdy produkt Apple jest projektowany i tworzony z myślą o bezpieczeństwie i prywatności. Innowacyjne technologie i sposoby ochrony prywatności ograniczają dostęp Apple i niepowołanych osób do danych użytkowników. Czip M1 wykorzystuje koprocesor Secure Enclave i dedykowany silnik szyfrowania, dzięki czemu MacBook jest jeszcze bezpieczniejszy. Czip umożliwia szyfrowanie w czasie rzeczywistym, więc wszystkie przechowywane dane są automatycznie i w pełni zaszyfrowywane.

To wiodący w branży czytnik ekranu, który dokładnie opisuje, co dzieje się na Twoim urządzeniu. Dźwiękowe opisy elementów ekranowych ułatwiają nawigację po ekranie za pomocą klawiatury Bluetooth lub prostych gestów na gładziku. A dzięki wbudowanym funkcjom inteligencji na urządzeniach Apple VoiceOver może opisywać obrazy, a nawet mimikę sfotografowanych osób.

VoiceOver udostępnia również opisy w alfabecie Braille’a i sprawia, że praca w tym języku jest łatwiejsza i wydajniejsza. Mac bezproblemowo współpracuje z ponad 40 odświeżalnymi monitorami Braille’a wyposażonymi w interfejsy USB i Bluetooth. Nie potrzeba do tego dodatkowego oprogramowania — wszystko działa na zasadzie „plug-and-play”. Możliwe jest nawet podłączenie kilku monitorów Braille’a do jednego komputera Mac, tak aby lekcję mogła śledzić cała grupa uczniów.

Umożliwia wypowiadanie słów i znaków interpunkcyjnych tam, gdzie piszesz. Po polsku i w 29 innych językach. Po prostu przejdź do dowolnego pola tekstowego, naciśnij skrót dyktowania na klawiaturze i zacznij mówić.

Jeśli uczeń lepiej radzi sobie z odczytywaniem treści, gdy obraz ma podwyższony kontrast, to można zmienić ustawienia ekranu w systemie macOS. Możliwe jest odwrócenie (inwersja) kolorów, zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu lub przejście z trybu kolorowego na skalę szarości. Wybrane kolory obowiązują w całym systemie, dlatego wszystkie aplikacje zachowują spójny wygląd.

A to dopiero początek, zajrzyj na nasze strony dotyczące dostępności, aby poznać całą gamę funkcji wspierających każdego ucznia.

 

Wsparcie dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dotyczy:

–  dofinansowania w wysokości 43 750 zł (35 000 zł z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)
– szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rozwiązania dla niepełnosprawności intelektualnych

Dostosowywalna klawiatura ekranowa Accessibility umożliwia pisanie i nawigowanie w systemie macOS w sposób, który najbardziej odpowiada uczniowi. Obejmuje obsługę niestandardowych pasków narzędzi i ulepszone pisanie z autokapitalizacją i lepszymi sugestiami słów. Klawiatura dostępności obsługuje również sprzęt do śledzenia głowy, który pozwala osobom o ograniczonej sprawności ruchowej przesuwać kursor i wybierać lub przeciągać elementy na ekranie. Obsługuje również tryb Dwell, dzięki czemu można używać wszystkich systemów MacOS bez konieczności klikania przycisku myszy.

Ułatwia przeglądanie zaznaczonego tekstu na wyświetlaczu Maca. Jeśli akapit, podpis lub nagłówek jest zbyt mały, aby się na nim skupić i zbyt ważny, aby go pominąć, wystarczy, że uczeń po prostu na niego najedzie kursorem i naciśnie klawisz Command, aby uzyskać większą wersję zaznaczenia w wysokiej rozdzielczości. Można nawet wybrać najbardziej odpowiadające czcionki i kolory.

Wzbogać swoje czytanie lub pisanie o dźwięk. Przejdź od tekstu do mowy dzięki funkcji Speak Screen. Kontroluj odtwarzanie mowy za pomocą kontrolera mowy. Lub użyj opcji Czytaj zaznaczenie, aby odczytać Ci określony zakres tekstu. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją, a funkcja Wyróżnij treść podświetla wypowiadane słowa lub zdania. Możesz też aktywować opcję Reagowanie na wpisywanie, aby każda wpisywana litera była również wypowiadana na głos. A cała ta treść mówiona może pochodzić z jednego z 70 głosów w ponad 35 językach.

Współpraca z iPad-em

Apple projektuje swoje urządzenia w taki sposób, aby osoby ze specjalnymi potrzebami mogły łatwiej korzystać z technologii. Dzięki wielu udogodnieniom w systemie iOS oraz MacOS wszyscy uczniowie, niezależnie od trudności motorycznych, problemów ze słuchem czy wzrokiem, mogą wykorzystywać narzędzia Apple w edukacji i rozwijać swoje kompetencje.

Osoby niewidome lub z częściowym uszkodzeniem wzroku mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi w systemie operacyjnym iOS oraz macOS, takich jak VoiceOver. Asystent odczytuje wyświetlaną zawartość urządzenia, dzięki czemu uczeń – nie widząc ekranu – wie, co znajduje się pod jego palcem. Może bezproblemowo poruszać się po całym urządzeniu, przełączać się między programami i dokumentami, a nawet usłyszeć fragment wskazanego tekstu.

Inną funkcją jest Lupa, która pozwala szybko powiększyć obiekt przed uczniem z wykorzystaniem aparatu iPada. Dzięki niej jesteśmy w stanie dostrzec trudno widoczne elementy, szybko odwrócić kolory lub zwiększyć kontrast, aby osoby posiadające wadę wzroku łatwiej mogły dostrzec wybrany tekst lub kształt.

Osoby cierpiące na problemy słuchowe mogą wykorzystać dostępne udogodnienia w urządzeniach Apple, takie jak wsparcie dla obsługi aparatów słuchowych. Jest to specjalna funkcja, która pozwala poprawić jakość dźwięku w wybranych urządzeniach. Dodatkowo można włączyć dźwięk mono na słuchawkach lub wyrównać odpowiednio natężenie dźwięku, aby uczeń cierpiący na niedosłuch w jednym uchu czuł się bardziej komfortowo.

Uczniowie mogą wykorzystywać połączenie FaceTime do prowadzenia rozmów z wykorzystaniem języka migowego oraz wyświetlać filmy ze specjalnie przygotowanymi napisami dla osób niesłyszących.

kelly-sikkema-37Gug7AWjoo-unsplash

Ograniczenia motoryczne

W systemach Apple znajdują się funkcje wspierające osoby z trudnościami motorycznymi, pomagając im w prawidłowym posługiwaniu się sprzętem wymagającym w wielu przypadkach określonej interakcji z dotykowym ekranem. Funkcja AssistiveTouch pomaga zamienić gesty na proste skróty na ekranie. Dzięki temu zamiast naciskać konkretny guzik urządzenia albo wykonywać ruch wieloma palcami, wystarczy użyć skrótu wirtualnego na ekranie. Czasem może okazać się to niewystarczającym ułatwieniem. Dlatego technologia Apple jest kompatybilna ze specjalnymi joystickami i urządzeniami, które ułatwiają interakcję osobom posiadającym różny stopień ograniczeń motorycznych.

Idealny sposób na naukę programowania

Umiejętność́ programowania to klucz do przyszłego sukcesu uczniów w świecie zdominowanym przez technologię, a MacBook doskonale nadaje się do rozpoczęcia przygody z pisaniem kodu. Aplikacja Swift Playgrounds na MacBooka to prosty i przyjemny sposób na naukę podstaw języka Swift i elementarnych pojęć́ związanych z programowaniem. Natomiast program Tworzenie oprogramowania w języku Swift pozwala uczniom postawić́ kolejny krok na drodze do zaprojektowania i stworzenia ich własnych aplikacji iOS. Mac umożliwia naukę̨ wszystkich głównych języków programowania i najważniejszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas zajęć́ informatycznych. Zapewniamy dostęp do specjalistycznych materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIK do nauczania programowania i robotyki oraz 5-dniowe szkolenie dla nauczycieli.

Złóż wniosek w Programie Aktywna Tablica 2021 i wybierz najlepszy zestaw dla uczniów w Państwa szkole!

Jeśli jesteś zainteresowanym wzięciem udziału w Progami Aktywna tablica, skontaktuj się z nami lub z jednym z naszych Partnerów: