„Apple” oznacza dla każdego

przez Redakcja

Łatwe i intuicyjne w użyciu – to zdecydowanie można powiedzieć o produktach marki Apple. Jednak Apple to także synonim dostępności. Dlaczego? Ponieważ każdy uczeń ma prawo do wysokiej jakości edukacji. Takiej, która wspiera kreatywność i współpracę, angażującej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka.

Twórcy urządzeń marki Apple wierzą, że technologia może otworzyć przed uczniami o dowolnym stylu uczenia się całkiem nowe możliwości. I to właśnie z myślą o wyjątkowych uczniach iPad, iPhone i MacBook mają funkcje ułatwiające dostęp. Co więcej, urządzenia te od początku zaprojektowano zgodnie z zasadami dostępności.

STATYSTYKI BIJĄ NA ALARM

Średnio co siódmy człowiek na świecie dotknięty jest jakąś formą niepełnosprawności – od  upośledzenia narządów zmysłów np. wzroku lub słuchu, aż po mniej widoczne rodzaje zaburzeń, takie jak dysleksja, ADHD, zespół Aspergera czy autyzm (za WHO — World report on disability, 2011). W ostatnich 20 latach liczby te znacznie wzrosły, ponieważ coraz więcej uczniów potrzebuje pomocy w nauce. Wiele szkół wykorzystuje technologię, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i równe szanse uczniom o zróżnicowanych stylach uczenia się. Apple uwzględnia ułatwienia dostępu już na etapie projektowania, na który przeznacza się sporo środków i czasu. Po to, aby każdy mógł czerpać radość korzystając z urządzeń i aby stały się one integralnym elementem doświadczenia użytkownika. Ułatwienia dostępu nie powstają przy udziale firm trzecich ani też nie są wbudowywane na samym końcu jako dodatek. Dzięki takiemu podejściu marka tworzy spójny pakiet produktów wyposażonych w znakomite ułatwienia dostępu, które pomagają w nauce ogromnej grupie uczniów o różnorodnych potrzebach.

Wygoda dla każdego

Każdy z nas ma inne potrzeby, możliwości i style kształcenia się. Nauczyciele szczególną uwagę zwracają na uczniów o specyficznych potrzebach. Mowa o dzieciach niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo i cierpiących na zaburzenia procesów poznawczych. Są też takie, których trudności w uczeniu się mają podłoże neurologiczne. Wyróżnia ich obniżona zdolność do zapamiętywania, przetwarzania lub wytwarzania informacji, trudność w czytaniu, pisaniu, wykonywaniu obliczeń lub budowaniu wniosków. Zaburzenia mogą także występować w obszarach wpływających na proces uczenia się – koncentracja, pamięć, dojrzałość emocjonalna czy umiejętności nawiązywania relacji.

Tech nie mech

Apple otwiera przed uczniami nowe możliwości przyswajania wiedzy i procesów uczenia się poprzez zabawę. Co więcej, robi to wciąż udoskonalając kolejne wersje urządzeń. Dla przykładu, w nowym Macbook-u wprowadzono Touch Bar, który automatycznie dostosowuje wyświetlane narzędzia do wykonywanych aktualnie zadań. Ułatwia dostęp także do funkcji znanych z systemu iOS, np. inteligentnych opcji klawiaturowych jak przewidywanie tekstu. Oprócz tego pozwala błyskawicznie odblokować Maca za pomocą Touch ID i włączyć ułatwienie dostępu VoiceOver przez trzykrotne naciśnięcie przycisku Touch ID. Zoom na pasku Touch Bar sprawia, że elementy interfejsu są wyraźnie widoczne na ekranie i znikają zaraz po wskazaniu przez użytkownika wybranej opcji.
Im bardziej technologia pozwala dopasować program nauczania do różnych potrzeb uczniów, tym więcej mogą oni osiągnąć.