Bezpieczni w szkole

przez Redakcja

Prywatność to nie luksus, a podstawowe prawo każdego człowieka, o które mamy obowiązek dbać w szkole. Mamy także obowiązek uczyć dzieci i młodzież w taki sposób, by mieć kontrolę nad udostępnianiem informacji. Z pomocą produktów, aplikacji i usług przygotowanych przez markę Apple dla sektora edukacji jest łatwiej. Sprawdź dlaczego.

Czy wiesz, że firma Apple opracowała specjalne narzędzia dedykowane szkołom? Ich zadaniem jest ułatwienie administratorom pracy organizacyjnej, nauczycielom – zarządzania pracą w klasie, a uczniom – zapewnienie spersonalizowanego nauczania.

„Bezpieczne” rozwiązania dla szkół

Apple School Manager to bezpłatna usługa internetowa, stanowiąca bazę pracy szkolnych informatyków (wdrażanie iPadów i komputerów Mac, tworzenie kont Apple ID dla uczniów i nauczycieli, zarządzanie e-podręcznikami i aplikacjami, m.in. Zadane i Klasa).

Zarządzane konta Apple ID pozwalają uczniom uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych i swoich prac w każdej chwili i na dowolnym urządzeniu za pomocą usługi iCloud Drive, biblioteki zdjęć iCloud, backupu iCloud, aplikacji Zadane i funkcji Wspólny iPad. Konta są tworzone i zarządzane przez szkoły.

Wspólny iPad to funkcja, dzięki której wielu uczniów może swobodnie korzystać z tego samego urządzania.

Zadane to aplikacja, która pozwala nauczycielom i uczniom udostępniać i odbierać materiały instruktażowe, szczegółowo sprawdzać postęp zleconych zadań i udzielać informacji zwrotnych. Szkoła opcjonalnie może aktywować rejestrowanie postępów ucznia w witrynie Apple School Manager (informacje o przeczytanych rozdziałach książki, wykonanych obliczeniach matematycznych, wynikach quizów etc.). Każdy uczeń ma dostęp wyłącznie do własnych danych, a każdy nauczyciel – wyłącznie do danych dotyczących postępów ucznia w realizacji zadań przydzielonych przez niego w ramach zajęć, które prowadzi. Rodzic może poprosić szkołę o wyłączenie funkcji rejestrowania postępów w aplikacji Zadane podczas wszystkich zajęć.

Klasa to aplikacja, która umożliwia nauczycielom zarządzanie urządzeniami iPad uczniów wyłącznie w klasie podczas lekcji, pomagając im w prowadzeniu zajęć przez otwieranie aplikacji i łączy. Aby podczas zajęć po aktywacji widoku ekranu ucznia zagwarantować transparentność, u góry ekranu ucznia jest wyświetlane powiadomienie informujące o tym, że nauczyciel ogląda ekran ucznia.

Bezpieczne dane uczniów

Gdy szkoła umożliwia uczniom dostęp do usług za pomocą serwisu Apple School Manager, firma Apple jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu tej szkoły. Własność danych uczniów oraz kontrola nad nimi pozostają w szkole. Apple jedynie odbiera i przetwarza dane uczniów w imieniu szkoły i zgodnie z jej wytycznymi, nie sprzedając ani nie udostępniając ich innym firmom w celach marketingowych lub reklamowych. Dane z witryny Apple School Manager, zarządzanych kont Apple ID, aplikacji Zadane, usług iTunes U oraz iCloud przechowywane są w bezpiecznych centrach danych spełniających surowe standardy i wymogi w zakresie przechowywania danych (certyfikaty ISO 27001 i ISO 27018).

Upoważnieni pracownicy szkoły mogą w witrynie Apple School Manager doraźnie tworzyć i usuwać zarządzane konta Apple ID. Wszystkie informacje powiązane z usuniętymi kontami zostaną wymazane z serwerów firmy Apple w ciągu 30 dni.

Bezpieczne zakupy

Zarządzane konta Apple ID, używane przez uczniów do logowania się na urządzeniach w szkole, uzyskiwania dostępu do materiałów edukacyjnych i korzystania z kluczowych usług iCloud, powstały z myślą o ochronie prywatności uczniów, włączając w to ograniczenia w zakresie zakupów i komunikacji. Indywidualne zakupy w App Store, iBooks Store, iTunes czy Apple Music są zablokowane, a materiały pomocnicze i aplikacje są dostarczane za pośrednictwem szkoły.

Bezpieczne szyfrowanie

Wszystkie dane uczniów, które szkoła przesyła firmie Apple, są szyfrowane w czasie przechowywania i przekazywania. Automatycznie chronione szyfrem są również pliki przechowywane na urządzeniach iPad lub komputerach Mac, np. notatki, dokumenty. Usługa iCloud zabezpiecza dane użytkowników podczas przesyłania przez internet, szyfrując je bezpiecznym protokołem sieciowym TLS 1.2 i za pomocą co najmniej 128-bitowewgo szyfrowania AES. Dodatkowo dane na serwerach przechowywane są w zaszyfrowanym formacie, a uwierzytelnienie wymaga wykorzystania bezpiecznych tokenów. Oznacza to, iż dane uczniów są chronione przed nieautoryzowanym dostępem zarówno podczas przesyłania do urządzeń, jak i w czasie przechowywania w usłudze iCloud. Firma Apple przechowuje klucze szyfrowania w bezpiecznych centrach danych.

Dane dotyczące lokalizacji

Szkoła ma możliwość szczegółowego sterowania wykorzystaniem danych o lokalizacji urządzenia i udostępnianiem ich aplikacjom oraz usługom chmurowym. Usługi lokalizacji są domyślnie wyłączone, a uczeń może je włączyć, jeśli zezwoli na to szkoła. Wbudowane aplikacje (Mapy, Pogoda lub Aparat) będą wyświetlały monity o zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane przez firmę Apple w formie, która nie umożliwia identyfikacji ucznia.

Wolni od reklam

Aplikacje edukacyjne firmy Apple, takie jak Klasa czy Zadane, nie zawierają reklam. Wolne od reklam są również aplikacje do twórczej i wydajnej pracy, takie jak Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie czy GarageBand.

Bezpieczna umowa

Umowa usługi Apple School Manager nakreśla warunki dotyczące zbierania i gromadzenia danych uczniów przez firmę Apple, a także postanowienia w zakresie prywatności obejmujące klientów z branży edukacyjnej. Zgodnie z umową firma Apple jest podmiotem przetwarzającym dane tworzone w usłudze Apple School Manager i aplikacji Zadane. Apple wymaga od deweloperów aplikacji dla szkół przestrzegania określonych wytycznych, ale szkoła również powinna zapoznać się z zasadami ochrony prywatności aplikacji używanych na lekcjach.

Sprawdź także