Dostępność: Motoryka – iStudies

przez Redakcja

Apple zapewnia znakomite wsparcie podczas korzystania ze swojej technologii przez osoby z niepełnosprawnościami. Funkcje ułatwień dostępu zaszyte w systemach operacyjnych iPadów, iPhone’ów i komputerów Mac pozwalają dostosować te urządzenia do szczególnego trybu pracy i wspierają w najbardziej efektywnym eksploatowaniu cyfrowego świata.

W tym poście skoncentrujemy się na funkcjach dedykowanych osobom z zaburzeniami motorycznymi. Kuba Łata, ambasador iStudies z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprezentuje ustawienia związane z kontrolą klawiatury, wskaźników oraz sterowaniem głosowym.

Kontrola klawiatury

Omawiamy tu funkcję „Lepkie klawisze” umożliwiającą korzystanie z klawiszy modyfikujących (shift, control, alt, command) bez konieczności ich przytrzymywania, funkcję „Powolne klawisze”, pozwalającą określić czas upływający od naciśnięcia klawisza do jego zadziałania, a także możliwość korzystania z systemu macOS bez użycia klawiatury sprzętowej.

Sterowanie wskaźnikami

Pokazujemy tu dodatkowe ustawienia myszy i gładzika, a także alternatywne metody sterowania komputerem, wykorzystujące mimikę twarzy i ruchy głową.

Sterowanie głosem

Koncentrujemy się tu na możliwościach edycji tekstu oraz innych czynności obsługujących komputer, z wykorzystaniem poleceń głosowych.

Sprawdź także