iPad w edukacji zdalenej

przez Marlena Plebańska

Edukacja zdalna w związku z epidemią COVID-19 rozpoczęła się niespodziewanie, z dnia na dzień szkoły musiały wypracować swoje własne sposoby pracy z uczniami. Zagościła one w szkołach już na trzy semestry i bardzo trudno określić, kiedy się zakończy, ponieważ uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej, która ulega ciągłym zmianom. Bez względu na czas trwania pandemii, placówki muszą i będą musiały stawiać jej czoła, radząc sobie najlepiej jak potrafią z przeprowadzeniem edukacji zdalnej.

W związku z wszechobecną cyfryzacją oraz szeroką gamą narzędzi cyfrowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć online,  aplikacji mobilnych, platform e-learningowych, cyfrowych zasobów edukacyjnych, wydawała się stwarzać ogromne możliwości dla przebiegu edukacji zdalnej w tym trudnym dla świata okresie. Jednak już pierwsze dni, a potem tygodnie, pokazały, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona, niż pierwotnie wszystkim się wydawało. Technologiczne wyposażenie placówek, dostępność sprzętu oraz sieci Internet w domach, poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, dostępność cyfrowych materiałów dydaktycznych, metodyka nauczania online, a przede wszystkim szereg kwestii społecznych, związanych z edukacją na odległość sprawiły, iż edukacja zdalna stała się bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla samych placówek, jak również dla nauczycieli i uczniów.

Badania prowadzone przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w czerwcu 2020 roku oraz marcu 2021 roku „Edukacja zdalna w czasach COVID- 19”  wykazały min, że:

Nauczycielom nadal potrzebny jest intensywny udział w szkoleniach z zakresu posługiwania się narzędziami edukacji zdalnej  i tworzenia własnych materiałów cyfrowych, ale przede wszystkim muszą  poznać i zacząć stosować bardziej różnorodne sposoby aktywizowania, motywowania i rzetelnego oceniania osiągnąć uczniów.[1]

Wyniki uzyskane w czasie badania są złożone, w ich przyczyny wielokontekstowe, jednak wykorzystanie w czasie zajęć online mobilnego sprzętu, dających możliwość zaangażowania uczniów aplikacji mobilnych, a głównie angażujących metod pracy takich jak praca projektowa czy prace eksperymentalne online daje możliwość przeprowadzenia ciekawych, angażujących oraz twórczych zajęć online.  Wykorzystanie w zajęciach online przez nauczycieli iPadów z pewnością zwiększa możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć online oraz daje możliwość realizacji wielu aktywności online. Duże możliwości daje również wykorzystanie iPada z rysikiem jako np. tablicy do prowadzenia zajęć online,  sprawdzania prac domowych, przygotowywania prezentacji wizualnych czy też graficznego przedstawiania oraz demonstracji wielu merytorycznych zagadnień przedmiotowych. Wiele inspiracji na temat przygotowania lekcji online z wykorzystaniem iPada oraz aplikacji mobilnych na iPadzie można przeczytać na stronie iSpot – https://ispot.pl/edukacja.

Wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych w edukacji online jak również poszerzenie znajomości wachlarza wykorzystania aplikacji mobilnych w edukacji stanowi punkt wyjściowy dla inspiracji ciekawych , angażujących, projektowych zajęć online.  I choć z pewnością sprzęt i aplikacje nie zastąpią kreatywności nauczycieli na pewno stanowią wsparcie z którym warto zapoznać się aby stale rozwijać warsztat swoich zajęć online.

[1] Raport „Co zmieniło się w edukacji zdalnej w czasie epidemii?, marzec 2021” M. Plebańska, M. Sieńczewska, A. Szyller, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski.

Sprawdź także