Otwarcie STEAMLabów

przez Redakcja

Otwarcie STEAMLabów

STEAMLab to szkolna przestrzeń budowania kompetencji przyszłości. Niedawno dwie pracownie STEAMLab powstały w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Opracowany w partnerstwie iSpot, Fundacją STEAM Polska oraz ISKU projekt stanowi autorskie rozwiązanie edukacyjne prof. Marleny Plebańskiej.

Zdjęcie pochodzi z prywatnych materiałów organizatora.

 STEAMLab to strefa działań edukacyjnych, która zapewnia możliwość realizacji projektów poprzez pracę z najnowszymi technologiami cyfrowymi w połączniu z tymi tradycyjnymi, np. artykułami papierniczymi, tkaninami czy drewnem. To innowacyjna przestrzeń edukacyjna, przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, do prowadzenia multidyscyplinarnych projektów kształtujących kompetencje przyszłości. STEAMLab to miejsce, w którym realizowane są innowacyjne scenariusze zajęć: przygody edukacyjne łączące elementy gier edukacyjnych oraz pracy projektowej. Projekty te prowadzone są z wykorzystaniem zarówno najnowszych rozwiązań informatycznych, programowalnych robotów, zaawansowanych systemów projekcji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, jak również tradycyjnych przyborów plastycznych doskonale wszystkim znanych.

STEAMLab to miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a przeszłość i teraźniejszość budują przyszłość.

By rozwijać potencjał

Uczeń, który doświadczy pracy w STEAMLabie, będzie osobą twórczą, zorientowaną na rozwiązywanie problemów, kreatywną, potrafiącą korzystać z różnorodnego wachlarza narzędzi i świadomą swoich talentów. Nie mniej istotna, niż rozwijanie indywidualnych potencjałów dzieci, jest praca nad uczeniem współpracy i łączenia tych talentów w skumulowany potencjał zespołu projektowego. Aby zapewnić możliwość realizacji projektów o wszechstronnej tematyce, a jednocześnie uzyskać twórczą atmosferę współpracy, przestrzeń STEAMLaba została podzielona na 5 stref. Są one łatwe do zaadoptowania w kontekście celów oraz tematyki zajęć:

  • S: Science – nauka
  • T: Technology – technologia
  • E: Engineering – inżynieria
  • A: Art – sztuka
  • M: Mathematics – matematyka
Zdjęcie pochodzi z prywatnych materiałów organizatora.

iSpot współtworzy STEAM Lab

Dwie nowe pracownie STEAMLab powstały w w Płocku i we Wrześni. Projekt oparto na technologii Apple jako technologii integrującej wykorzystanie narzędzi dydaktycznych. W laboratorium korzysta się m.in. z: robotów edukacyjnych, interfejsów pomiarowych, klocków edukacyjnych oraz technologii zapewniającej sterowanie operacyjne pracownią, np. regulację oświetlenia, sterowanie roletami itp.

W tak zorganizowanej przestrzeni uczniowie mogą realizować projekty, w czasie których prowadzą eksperymenty i doświadczenia, rozwijają się artystycznie, pracują zespołowo oraz w strefach ciszy. Wszystko to ma miejsce z zastosowaniu technologii cyfrowych zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w sterowaniu całym laboratorium STEAM.

Zdjęcie pochodzi z prywatnych materiałów organizatora.

Sprawdź także