Pionierzy z centralnej Polski – why not?

przez Redakcja

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim to pierwsza w regionie publiczna placówka, która 15 lutego 2021 roku wprowadziła 123 iPady do systemu nauczania. 

Celem jest zmiana tradycyjnego systemu edukacji na twórczą, kreatywną i samodzielną pracę ucznia. Dzięki wsparciu finansowemu od władz gminnych i rodziców, a także środkom własnym, pierwsze urządzenia trafiły do uczniów klas 1-3, którzy poprzez zabawę przyswajają nowe wiadomości. Nie przez przypadek iPady pojawiły się w najmłodszych klasach – dyrekcji szkoły zależy, by nowe pokolenie od początku sukcesywnie poznawało taki właśnie model nauki. To dopiero początek drogi. Szkoła precyzyjnie rozpisała strategię działania na najbliższe lata – cele strategiczne i operacyjne, finansowanie zakupu urządzeń, harmonogram szkoleń dla nauczycieli i strategię STEAM.

CaseStudy

Wyzwanie

Era innowacyjności w publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim nastała 1 września 2019 roku wraz z objęciem stanowiska dyrektora przez Piotra Adamczewskiego. Na przekór przyjętym w Polsce standardom stery przejął nie dyrektor-nauczyciel, a dyrektor-manager z 20-letnim stażem pracy w korporacjach, myśleniem biznesowym, umiejętnością budowania zespołu i strategii. Wyznaczył sobie cel nadrzędny – zmienić model nauczania z wykładów, suchych faktów i regułek na metody poznawcze i angażujące środowisko pracy w kadrze pedagogicznej i wśród uczniów. Do tego niezbędna okazała się technologia.

Rozwiązanie

Jeszcze przed wdrożeniem nauczania zdalnego w marcu 2019 roku szkoła stała się użytkownikiem narzędzi Microsoft 365 Education i uzyskała certyfikat Szkoła w chmurze Microsoft. Jednak to wciąż było za mało.

Poszukując inspiracji natrafiłem w sieci na artykuł „Apple School – why not?”, który prezentował model działania jednej z amerykańskich szkół. Pokazywał korzyści z wdrożenia technologii w proces nauczania oraz jej wpływ na zaangażowanie dzieci i nauczycieli, a miernikiem tych wszystkich działań był wzrost poziomu edukacji o określoną wartość. Pomyślałem: skąd jako szkoła publiczna mamy wziąć środki na zakup sprzętu dla ponad 500 uczniów i  nauczycieli? Nie byłbym jednak sobą, gdybym odpuścił! 

Piotr Adamczewski

Dyrektor szkoły wspomina zalążki koncepcji, która narodziła się w wakacje 2020 rok.

Pokonując drogę od nauczycieli-liderów zmiany przez Radę Rodziców po władze gminy dyrektor usłyszał: TAK. Warunkiem była partycypacja kosztów trzech stron. Dzięki tej synergii placówka pozyskała na start łącznie 123 iPady 40 kupiła, a 83 wzięła w leasing z firmy iSpot, przedstawiciela Apple w Polsce.

Efekty

Gdy 15 lutego iPady pojawiły się w najmłodszych klasach, nastąpiło wielkie WOW. Ale gdy pierwsze emocje opadły, dzieci oswoiły się z malowaniem rysikiem, pisaniem multimedialnego dyktanda i rozwiązywaniem quizów. Tuż przed świętami wielkanocnymi czekała na nie niezła gratka – wirtualna wycieczka do Londynu! Za pomocą technologii Apple spotkali się na wideokonferencji z uczniami jednej z brytyjskich szkół, by wymienić się informacjami na temat zwyczajów wielkanocnych w obu krajach. Nauczyciele zabrali dzieci na spacer ulicami Londynu, pokazując najważniejsze zabytki, a dzieci zabrały niezwykłe wspomnienia ze sobą do domu

O efektach jeszcze za wcześnie, by mówić. Zmiana podejścia do nauczania i uczenia się to proces, który wymaga czasu i zaangażowania wszystkich stron. Pytany o to, czy warto, Piotr Adamczewski odpowiada: – Warto i to przez duże W! Jednym z naszych celów jest podniesienie wyników nauczania. Jeszcze nie mamy pewności, czy mierzyć to testami kompetencji, ale zależy nam, by ewaluacja następowała po krótkich okresach wdrożenia.

By mądrze przejść przez proces wdrożenia technologii w edukacji, nawiązaliśmy współpracę z marką iSpot. Tamtejsi eksperci wspierają nas, udzielając szkoleń nauczycielom (m.in. z obsługi Apple School Manager czy Mobile Device Management), dając dostęp do webinariów, konferencji i materiałów szkoleniowych, co ułatwia proces samokształcenia. Chcemy podpisać umowę o długofalową współpracę.

Piotr Adamczewski

Dyrektor szkoły wspomina zalążki koncepcji, która narodziła się w wakacje 2020 rok.

Strategia długoterminowa

Chcąc wyposażyć dzieci w kompetencje przyszłości, trzeba być wizjonerem i patrzeć daleko poza horyzont. I tak też zrobił dyrektor pierwszej w regionie publicznej szkoły, już na początku drogi definiując cele strategiczne i operacyjne.

Cele strategiczne

Osiągnięcie modelu pracy 1:1 (jedno urządzenie na jednego ucznia) w perspektywie 3 lat

Dołączenie do grona najnowocześniejszych szkół na świecie: Apple Distinguished School

Zdobycie prestiżowego tytułu Apple Distinguished Educator przez co najmniej 2 nauczycieli szkoły

Cele operacyjne

Zbudowanie strategii opartej na urządzeniach Apple i metodologii STEAM, której podstawę stanowi nauka projektowa łącząca 5 obszarów tematycznych: naukę (S – Science), technologię (T – Technology), inżynierię (E – Engineering), sztukę (A – Art) i matematykę (M – Math)

Promocja szkoły w Polsce jako nowoczesnej placówki kształcącej największe talenty sportowe

Metodologia STEAM moim zdaniem pozwoli uczniom rozwinąć kompetencje społeczne i komunikacyjne, a w przyszłości zaowocuje, niezależnie od wybranej profesji.

Piotr Adamczewski

Dyrektor szkoły wspomina zalążki koncepcji, która narodziła się w wakacje 2020 rok.

Rekomendacje dla innych szkół

Sprawdź także