Prymusi z Ursynowa

przez Patrycja Sawiuk

Prymusi z Ursynowa

„Aktywna edukacja w Primusie” to autorski program nauczania w oparciu o technologię, wprowadzany od drugiego semestru pierwszej klasy w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 Fundacji Primus w Warszawie.

W 2013 roku szkoła postawiła na nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej, w kolejnych latach wprowadzając je w klasach 4-8. Podejmując współpracę z placówką rodzice wyrażają zgodę na wspomagające nauczanie ekranowe. Fundacja Primus kupuje urządzenia iPad w formie leasingu, a koszt rat leasingowych wraz z ubezpieczeniem pokrywają rodzice w ramach podwyższonego czesnego. Rodzic po okresie leasingu ma prawo pierwokupu za cenę określoną w umowie leasingowej.

Praca metodami projektów jest możliwa w trybie 1:1, stąd każdy uczeń i nauczyciel posiada własne urządzenie. W ramach zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (tzw. CLIL) Primus realizuje autorskie programy nauczania – wprowadzenie do dwujęzyczności oraz dwujęzyczność w klasach 7-8. Na komfort uczenia się wpływa mała liczebność klas 16- (od zerówki do klasy szóstej) i 18-osobowych (klasy siódme i ósme), jak również digitalizacja i praca z urządzeniem od pierwszej klasy.  

Komputery i tablice interaktywne w każdej sali lekcyjnej, dwie pracownie komputerowe, a w 2013 roku przyszedł czas na mobilne technologie. Oferta edukacyjna oprogramowania na iPady jest doskonale dostosowana do różnych grup wiekowych i w różnych obszarach kształcenia. Niezawodność i wysoka jakość sprzętu zapewnia uczniom podobny komfort użytkowania.

Przygotowywanie ucznia do pracy z urządzeniem mobilnym już od pierwszej klasy jest uzasadnione. Dzieci w tym wieku są najbardziej ciekawe świata. Łatwo się uczą i wyrabiają nawyki niezbędne w kolejnych etapach kształcenia. Dla nich iPad jest narzędziem wspomagającym uczenie, bardziej atrakcyjnym od zeszytu i książki, ale na pewno nie zabawką. Z kolei młodzież najczęściej wykorzystuje iPad lub smartfon do komunikowania się z grupą rówieśniczą. Chcemy pokazać, że przy pomocy technologii można znaleźć informacje i pozyskać kompetencje służące nauce.

Lidia Bodaszewska, wicedyrektor Primusa,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki w klasach młodszych

Pilotaż iSzkoły

Zaczęło się od tablicy interaktywnej – darowizny od jednego z rodziców. Szybko jednak dostrzeżono potrzebę zapewnienia dzieciom indywidualnych urządzeń multimedialnych. Rodzicom nie przypadła do gustu propozycja zakupu netbooka dla każdego ucznia. Finalnie wybór padł na iPad, a kompleksowe rozwiązanie ze wsparciem merytorycznym dostarczyła firma iSpot. Pytana o przyczynę wdrożenia Lidia Bodaszewska odpowiada: iPady to taka kameralna, interaktywna i multimedialna brama dostępu do świata naukowej i popularnonaukowej wiedzy, która sprzyja indywidualnemu podejściu do nauczania, zwiększeniu zaangażowania ucznia w naukę, ukierunkowaniu go na samodzielne poszukiwania informacji oraz otrzymaniu natychmiastowej ewaluacji wyników poprzez pozytywne motywatory

W sierpniu 2013 roku ruszył pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzycznej, plastycznej i języków nowożytnych, przygotowany przez trenerów Apple Professional Development, bowiem urządzenia iPad – po raz pierwszy – pojawiły się w klasach drugich. – W trakcie szkoleń nauczyciele poznali możliwości mobilnej technologii, począwszy od podstawowych zasad funkcjonowania urządzeń, skończywszy na ich szerokim zastosowaniu w nowoczesnym nauczaniu. Dokładnie 2 grudnia 2013 roku rozpoczęła się pierwsza lekcja z urządzeniem ekranowym. Na maluchy czekała niespodzianka. Po przejściu gry terenowej i pokonaniu toru przeszkód, znalazły trzy olbrzymie walizki z kokardami – po jednej na klasę. W środku były iPady – wspomina Bodaszewska. Był to dwuletni pilotaż programu, który z modyfikacjami funkcjonuje do dzisiaj jako program „Aktywna edukacja w Primusie”.

Natychmiastowe rezultaty

Przed szkolną techrewolucja uczniowie przychodzili do centrum multimedialnego zlokalizowanego w bibliotece, gdzie wyszukiwali informacje do projektu, który mieli przygotować na lekcję polskiego, historii czy przyrody. Dziś, mając własne urządzenie dosłownie w zasięgu ręki, osiągnęli sprawność znajdywania, kolekcjonowania wartościowych informacji, dołączania źródeł i nienaruszania praw autorskich. To, co z początku było zabawką, z czasem stało się narzędziem do tworzenia. Od multimedialnych publikacji powstających w aplikacji Book Creator, po filmy w iMovie. Robią to intuicyjnie, niemalże nieświadomie, z lekkością.

Matematycy stwierdzili, że iPad uatrakcyjnia podsumowanie działów. Nauczyciele przyrody i biologii podkreślają łatwy dostęp na ekranie do wizualizacji 3D czegoś, co ilustracja w książce nie byłaby w stanie pokazać – słynną sekcję żaby czy anatomię człowieka. Nowoczesne metody nauczania pobudzają uczniów do myślenia, rozwijają kreatywność, zwiększają motywację do zdobywania wiedzy i podejmowania dodatkowego wysiłku intelektualnego poprzez uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

Dzięki lekcjom z urządzeniami iPad wzrosło zaangażowanie poznawcze, emocjonalne oraz edukacyjne dzieci. Początkowo uczniowie chętniej pracowali wykorzystując gotowe aplikacje, służące do utrwalania zdobytych umiejętności, ponieważ do dalszej pracy mobilizowały ich zdobywane punkty, odkrywane plansze, nagrody do kolekcjonowania. Dziś chętnie samodzielnie tworzą łamigłówki, krzyżówki, rebusy, doświadczając grywalizacji.

Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do stawianych przed nimi zadań. Uwielbiają prezentować swoje prace za pośrednictwem Apple TV+, przy okazji ucząc się uważnego słuchania wypowiedzi prelegentów oraz sprawiedliwego oceniania przedstawionej pracy.

iPad jest także dobrym narzędziem do nauki języków obcych – ćwiczy umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz nauki podstawowych struktur gramatycznych poprzez zabawę.

Lidia Bodaszewska, wicedyrektor Primusa,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki w klasach młodszych

Kim jest TechTeacher?

To trener zewnętrzny, który od kilku lat współpracuje ze szkołą. Będąc mentorem oswaja nowych nauczycieli z narzędziami marki Apple, oferując kilkumiesięczny cykl cotygodniowych szkoleń. Ponadto nauczyciele mogą przyjść do niego na konsultacje, by omówić nową aplikację, przeszukać zasoby AppStore w celu znalezienia wartościowych narzędzi pod względem edukacyjnym, które wymagają przetestowania i instalacji. Dodatkowo wieczorem prowadzi spotkania online pt. „Czwartki z TechTeacherem”, z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiadając temat spotkania. To garść cennych wskazówek technicznych poświęconych konkretnej aplikacji w formie webinariów.

Dzisiejszy warsztat pracy musi być wyposażony zarówno w bardzo dobre materiały edukacyjne, jak i niezbędne, nowoczesne i nietuzinkowe pomoce dydaktyczne. Nauka z urządzeniem iPad powadzi do właściwego nastawienia do multimedialnego narzędzia pracy. To może mieć w przyszłości wpływ na oryginalność myślenia i działania ucznia, zwiększy interaktywność pracy (która zawsze jest atrakcyjniejsza od tradycyjnej metody nauczania) oraz poszerzy zakres wiedzy i umiejętności.

Chcemy, by nasi uczniowie, kontynuując nauczanie np. w modelu amerykańskim bądź brytyjskim, gdzie edukacja ekranowa jest codziennością, traktowali iPad jako nowoczesne narzędzie wspomagające proces nauczania. Ale nade wszystko chcemy, by byli jak najlepiej przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem różnych stylów uczenia, z jednoczesnym kształceniem ich praktycznych umiejętności.

Lidia Bodaszewska, wicedyrektor Primusa,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki w klasach młodszych

Po tytuł Apple Distinguished School

Decyzję dotyczącą wdrożenia nowoczesnej technologii dyrekcja ocenia bardzo dobrze, choć szkolna rzeczywistość z początku nie była usłana różami, np. okazało się, że struktura sieci internetowej nie wytrzyma tak dużego obciążenia. Dziś, po kilku latach funkcjonowania w modelu nauczania 1:1, Primus ma w planach przystąpienie do programu Apple Distinguished School (ADS). Jednym z wymogów uzyskania miana ADS jest przygotowanie nauczycieli do ubiegania się o tytuł Apple Distinguished Educator (ADE).

Obecnie wszyscy nauczyciele w Primusie są wyposażeni w urządzenia iPad, dzięki którym wykorzystują je we wszystkich obszarach swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymieniają się doświadczeniami, jak również we własnym zakresie doskonalą swój warsztat pracy. Mamy silną grupę nauczycieli, którzy pracują z iPadem w zaawansowany sposób na co dzień. Śmiało mogliby uczyć innych pedagogów swoich metod pracy, które budowali latami. Fascynują się technologią i nie zamierzają zwalniać tempa.

Lidia Bodaszewska, wicedyrektor Primusa,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki w klasach młodszych

Od redakcji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus w Warszawie od kilku lat ściśle współpracuje z iSpot w ramach wdrożeń rozwiązań Apple i szkoleń dla kadry nauczycielskiej oraz uczniów szkoły podstawowej i liceum.

Sprawdź także